Visualisatie.net

Maakt het zichtbaar


CAD: Computer Aided Design (het ontwerpen van voorwerpen met behulp van een computer)
Visualisatie: zichtbaar of als beeld voorstelbaar maken

CAVIA, CAD Visualisatie & Animatie is gespecialiseert in het visueel maken van zowel architectonische als industriƫle ontwerpen. Hierbij maakt CAVIA gebruik van de huidige mogelijkheden van hard- en software. CAVIA creƫert door middel van CAD Visualisatie en interactieve presentaties een zo realistisch mogelijk beeld van het nog te realiseren object. Hierdoor is het mogelijk om opdrachtgevers, gebruikers, overheidsinstanties en belangenorganisaties goed voor te lichten. 1 goede afbeelding maakt meer indruk dan 1000 woorden

CAVIA, CAD Visualisatie heeft diverse projecten gerealiseerd voor opdrachtgevers in zeer uiteenlopende vakgebieden.